1. Радни Пакети

2. Планирање временског оквира радних пакета и компоненти

3. Организација

 


 

 

1. Радни Пакети

 

Задатак 1 Теоријски оквири И знања
 
 
 
 
 
Постојеће стање
 
 
 
 
 
Систем знања за истраживање о потрошачима хране у земљама Западног Балкана


 
 
 
Задатак 2 Умрежавање
 
 
 
 
 
Успостављање мреже


 
 
 
Задатак 3 Студије случајa
 
 
 
 
 
Методолошка разматрања – развој алата и оквира
 
 
 
 
 
Потрошачка студија за воће и  храну која доприноси уравнотеженој исхрани
 
 
 
 
 
Потрошачка студија за производе са здравственом изјавом
 
 
 
 
 
Очекивања потрошача према производима органске пољопривреде
 
 
 
 
 
Очекивања и ставови потрошача према традиционалној храни
 
 
 
 
 
Квантитативна потрошачка студија


 
 
 
Задатак 4 Образовни програм
 
 
 
 
 
Тренинг


 
 
 
Задатак 5 Управљање Пројектом
 
 
 
 
 
Дисеминација резултата
 
 
 
 
 
Менаџмент пројекта

 


 

 

 

2. Планирање временског оквира радних пакета и компоненти

 

 

 

 

 

3. Организација