Rezultati projekta

Poročilo projekta

Srečanja

 

 

 

Rezultati projekta

 

Raziskovalni del programa bi lahko izboljšal lokalno sodelovanje in zvišal tehnično usposobljenost. Projekt analiziral vplive in determinante  obnašanja pri porabi živil v DZB na podlagi sodelovanja med EU in univerzami JV Evrope in MSP, s sodelovanjem potrošniških organizacij, ki delujejo kot glavni akterji za širjenje rezultatov. Raziskave bodo del procesa pridobivanja znanja: pručevanje trga in potrošnikov (pregled, zbiranje podatkov ter postopek in sinteza) bodo v glavnem vodili  sodelavci  iz ZB z močno podporo izkušenih strokovnjakov v konzorciju.

 

Za pridobivanje spretnosti in znanj o porabi hrane v DZB, bodo upravičenci projekta DZB seznanjeni z različnimi spremenljivkami, ki vplivajo na zaznavanje hrane in bodo  zbrali podatke o vedenju potrošnikov glede določenih skupin živil. Glavne ugotovitve projekta bodo objavljene s pomočjo poročila, prospektov, brošur, člankov in seznamov publikacij.
 

 

 

Poročilo projekta

 

Poročilo
Datum poročila
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2010
DP 7: “Podatki o trgih, trendih in poročilo o obnašanju potrošnikov  glede ekoloških proizvodov v DZB.”
2010
DP 8: “Poročilo o stališčih in navadah potrošnikov glede tradicionalne hrane.”
2010
DP 9: “Poročilo s frekvencami in osnovnimi socio-demografskimi navzkrižnimi tabelami s ključnimi ugotovitvami in navedbami statističnih značilnosti.”
2010
DP 9: “Skupna  predstavitev glavnih rezultatov kvantitativne raziskave.”
2010
2010
2011
2011

 

 

 

Srečanja