Резултати Пројекта

Извештаји Пројекта

Састанци

 

 

 

Резултати Пројекта

 

Истраживачки део програма омогућава јачање локалне сарадње, повећање локалног знања и информисаности. Пројекат анализира утицаје и факторе понашања у потрошњи хране у региону Балкана, и то уз сарадњу универзитета и малих и средњих предузећа из ЕУ и Југоисточне Европе, и успоставља везу са организацијама потрошача које постају главни актери у ширењу резултата. Истраживање је у потпуности део процеса стицања знања. Тако студије тржишта и потрошачког понашања, кроз упитнике, прикупљање, обраду и синтезу података, спроводе углавном партнери из земаља Западног Балкана уз снажну подршку експерата унутар Конзорцијума.

 

Јавност и учесници Пројекта ће се упознати са различитим факторима који утичу на ставове и перцепцију хране и промовисаће сазнања о понашању потрошача према одређеним врстама хране. Резултати Пројекта ће бити публиковани у виду извештаја, летака, брошура, чланака и на друге начине.

 

 

 

Извештаји Пројекта

 

извештајаи
Рок завршетка
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2010
РП 7: "Тржишни подаци, трендови и извештај о понашању потрошача органских производа у земљама Западног Балкана”.
2010
РП 8: "Извештај о понашању потрошача према традиционалној храни”.
2010
РП 9: "Извештај о фреквенцијама и основним социо-демографским унакрсним налазима и наводима од статистичког значаја”.
2010
РП 9 : "Кратко престављање главних резултата  квантитативног истраживања”.
2010
2010
2011
2011

 

 

 

Састанци