1. Rezultati projekta

2. Izveštaji projekta

3. Sastanci

4. Javni Seminar

 

 

Rezultati projekta

 

 

 

 

 

Javnost i učesnici projekta će se upoznati sa različitim faktorima koji utiču na stavove i percepciju hrane i promovisaće saznanja o ponašanju potrošača prema određenim vrstama hrane. Rezultati projekta će biti publikovani u vidu izvještaja, letaka, brošura, članaka i na druge načine.
 

 

 

Izveštaji projekta

 

Izveštaj
Datum Izveštaja
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2010
RP 7 ”Marketniški podaci, trendovi i izvještaj o ponašanju potrošača prema  proizvodima organske proizvodnje u zemljama zapadnog Balkana."
2010
RP 8 ”Izveštaj o ponašanju potrošača prema tradicionalnoj hrani."
2010
RP 9 "Izvještaj sa frekvencijama i osnovnim socio-demografskim unakrsnim tabelama sa nalazima i navodima od statističkog značaja."
2010
RP 9 "Kratko prestavljanje kvantitativnih glavnih rezultata."
2010
2010
2011
2011

 

 

 

Sastanci

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 Javni Seminar

  •  Prvi Javni Seminar, Beograd, Srbija , 2 Februar 2011


    Istraživački dio programa omogućava jačanje lokalne saradnje, povećanje lokalnog znanja i informisanosti. Projekat analizira uticaje i faktore ponašanja u potrošnji hrane u regionu Balkana, i to uz saradnju univerziteta i malih i srednjih preduzeća iz EU i Jugoistočne Evrope, i uspostavlja vezu sa organizacijama potrošača koje postaju glavni akteri u širenju rezultata. Istraživanje je u potpunosti dio procesa sticanja znanja. Tako studije tržišta i potrošačkog ponašanja, kroz upitnike, prikupljanje, obradu i sintezu podataka, sprovode uglavnom partneri iz zemalja Zapadnog Balkana uz snažnu podršku eksperata unutar Konzorcijuma.