Rezultati projekta

Izveštaji projekta

Sastanci

Javni Seminar

  

 

Rezultati projekta

Istraživački dio programa omogućava jačanje lokalne saradnje, povećanje lokalnog znanja i informisanosti. Projekat analizira uticaje i faktore ponašanja u potrošnji hrane u regionu Balkana, i to uz saradnju univerziteta i malih i srednjih preduzeća iz EU i Jugoistočne Evrope, i uspostavlja vezu sa organizacijama potrošača koje postaju glavni akteri u širenju rezultata. Istraživanje je u potpunosti dio procesa sticanja znanja. Tako studije tržišta i potrošačkog ponašanja, kroz upitnike, prikupljanje, obradu i sintezu podataka, sprovode uglavnom partneri iz zemalja Zapadnog Balkana uz snažnu podršku eksperata unutar Konzorcijuma.

 

Javnost i učesnici projekta će se upoznati sa različitim faktorima koji utiču na stavove i percepciju hrane i promovisaće saznanja o ponašanju potrošača prema određenim vrstama hrane. Rezultati projekta će biti publikovani u vidu izvještaja, letaka, brošura, članaka i na druge načine.
 

 

 

Izveštaji projekta

 

Izveštaj
Datum Izveštaja
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2010
RP 7 : " Marketniški podaci, trendovi i izvještaj o ponašanju potrošača prema  proizvodima organske proizvodnje u zemljama zapadnog Balkana”.
2010
RP 8 : " Izveštaj o ponašanju potrošača prema tradicionalnoj hrani”.
2010
RP 9 : " Izvještaj sa frekvencijama i osnovnim socio-demografskim unakrsnim tabelama sa nalazima i navodima od statističkog značaja”.
2010
RP 9 : "Kratko prestavljanje kvantitativnih glavnih rezultata ”.
2010
2010
2011
2011

 

 

 

Sastanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Javni Seminar