Znanost o porabi hrane

Okvirji, protokoli in mreže za boljše poznavanje obnašanja porabnikov hrane

PROIZVODNJA IN TRG EKOLOŠKE HRANE, CONJOINT ANALIZA IN DELPHI PRISTOP

 

FOCUS-BALKANS trening modul, Hrvatska 1.- 3. februar 2010

 

Registracija je odprta do 31. decembra 2009.

V državah Zahodnega Balkana (DZB) ovira naše razumevanje sprememb, ki se trenutno pojavljajo na trgih z živili pomanjkanje podatkov in modelov o porabe hrane in o trendih. FOCUS-BALKAN izobraževalni moduli so sestavljeni tako, da povečajo razumevanja znanosti o potrošnikih v DZB, kot tudi tehnično usposobljenost in sodelovanje.

 

Za udeležence so na voljo nepovratna sredstva kritje  stroškov za pot, nastanitev in stroške usposabljanja.

 

 Več informacij je na : letaku in v programu.

 

Please attach your curriculum vitae to this form (.doc, .docx, .pdf, MAX 2MB)
How did you learn about this training?
I apply for grant 
Family name
Name
Phone
E-mail
Age
Gender
Country
Type of activity in relationship
with Food Consumer Sciences
English skills
Oral comprehension
Written comprehension
Oral communication
Written communication
I have already worked with and in the following aspects of food consumer science
My motivations to attend this training and to use the new skills acquired are