Наука за потрошувачка на храна

Рамки, протоколи и мрежи за подобро познавање на однесувањето на потрошувачите на храна.

TRADITIONAL FOOD PRODUCTS AND SENSORY ANALYSIS

 

FOCUS-BALKANS Training module, Slovenia, 21st  - 22nd June 2010

 

Registration opened until 15th May 2010 at 00:00.

Западен Балкан постои недостаток на податоци и модели за потрошувачката на храна. Тоа го отежнува разбирањето на значајните промени кои моментно се случуваат на пазарот на храна. Тренинг модулите на FOCUS-BALKANS се конципирани така да ги зајакнат компетенциите за сфаќањето на науката за потрошувачка на храна во ЗЗБ како и техничките компетенции и соработката. .

 

Има достапни грантови за учесниците. Тие вклучуваат превоз, сместување и трошоци во текот на тренингот.

 

Повеќе информации прочитејте на  : флаерот и во програмата.

 

Please attach your curriculum vitae to this form (.doc, .docx, .pdf, MAX 2MB)
How did you learn about this training?
I apply for grant 
Family name
Name
Phone
E-mail
Age
Gender
Country
Type of activity in relationship
with Food Consumer Sciences
English skills
Oral comprehension
Written comprehension
Oral communication
Written communication
I have already worked with and in the following aspects of food consumer science
My motivations to attend this training and to use the new skills acquired are